Kijk ook bij de voorwaarden van toepassing op alle bestellingen gedaan op deze website

 

Privacy:
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.
Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor het uitvoeren van onze orders en de afwikkeling van de bestelling. (zoals expediteur en kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling)

 

Het gebruik van onze foto’s en tekst op enigerlei wijze dan ook, is nooit toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming.
Of de foto’s nu zijn voorzien van een logo of watermerk doet niet te zake!!
Het oneigenlijk gebruik wordt gezien als plagiaat en is dus vervolgbaar.

 

Plagiaat is het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is.